Nieuwsberichten


Indien u één of meerdere artikelen foutief heeft besteld en deze wenst te retourneren, verzoeken wij u binnen 5 werkdagen contact op te nemen met onze klantenservice via telefoonnummer +31 (0) 10 437 99 85.

Daar wij de hiermee gepaard gaande kosten niet in onze prijzen verrekenen, kan het voorkomen dat wij genoodzaakt zijn deze kosten door te berekenen conform de afspraken met onze toeleverancier(s). Uiteraard dient uw retourzending in de originele verpakking en conform de door ons verstrekte instructies plaats te vinden.

Uitleg retourprocedure en bijbehorende kosten

Over het algemeen hebben wij eensluidende afspraken met onze toeleverancier(s) inzake retourzendingen. Om u een indicatie te geven van de mogelijke kosten, hebben wij de retourprocedure hieronder omschreven.

  • Het afhalen van de verkeerd bestelde artikelen geschiedt via de koeriersdienst
  • De artikelen worden bij binnenkomst nagekeken alvorens deze in het magazijn kunnen worden teruggeplaatst
  • Administratief dienen er diverse handelingen te worden gedaan om aan ons een creditnota te maken

U begrijpt dat bovengenoemde handelingen kosten met zich meebrengt welke wij uitsluitend doorberekenen aan diegene die hierop aanspraak maakt. In onze uiterst lage prijsstelling worden deze kosten niet meegenomen waardoor wij u de scherpste prijs online kunnen bieden.

Kosten per artikelregel
De kosten voor het retour sturen van artikelen bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Per artikelregel berekenen wij € 7,95 aan u door
  • Het afhalen per koeriersdienst bedraagt éénmalig € 8,95, wat volledig aan u wordt doorberekend

Wij hopen dat bovengenoemde uitleg duidelijk is en gaan er vanuit dat u liever een lagere prijsstelling ziet dan een prijs waar dergelijke retourkosten reeds in zijn verwerkt.

Per geval kijken wij of de huidige regels soepeler kunnen worden gehanteerd, zodat wij u tegemoet komen waar dit mogelijk is.